VI HJÄLPER DIG ATT BEVAKA DINA INTRESSEN

För oss är det viktigt att du som klient kan känna dig trygg och förstår vad som händer under hela processen. Vi börjar därför alltid med ett kostnadsfritt förutsättningslöst samtal där du berättar om vad du vill bli hjälpt med. Vi går sedan tillsammans igenom vad vi kan göra för dig och vad en eventuell kostnad kan bli. Vi hjälper dig dessutom att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp om det är möjligt.
Tveka inte att kontakta oss - vi hjälper dig!

.


VÅRA TJÄNSTER

Alla kan vi hamna i en situation som kan vara svår att lösa eller förstå. Ibland kan till och med situationen upplevas som orättvis. Eller så kan det vara så att man behöver hjälp med att få något skrivet "svart på vitt". Det kan vara ett avtal, ett äktenskapsförord, ett testamente eller något annat du vill vara säker på blir juridiskt bindande. Dean Gruppen AB är juristbyrån som kan hjälpa dig i livets alla juridiska skeenden.

Dean Gruppen AB kan hjälpa dig med frågor som uppkommer inom till exempel familjerätt, fastighetsjuridik, arvsrätt, arbetsrätt eller bara för allmän juridisk rådgivning. Företagaren kan vi hjälpa inom företagsjuridiken. Många gånger kan det vara viktigt att söka upp oss tidigt så att vi har större möjlighet att begränsa dina skador eller för att förhindra att du hamnar i en sämre ekonomisk situation än vad du annars hade behövt hamna i. Så tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal - första samtalet är alltid gratis!


Om oss


Våra vägar tog efter examen olika juridiska vägar där den ene av oss gick vägen genom det offentliga från beredningsjurist vid Skåne Tingsrätt till myndigheter som Försäkringskassan och Kronofogden. Den andre av oss gick motsatta vägen via arbete med småföretag och förvaltningsrättsliga överklaganden. Efter att ha samlat mängder av erfarenhet från dessa två skilda juridiska världar möts vi nu igen i - Dean Gruppen AB!

Dean Gruppen AB har under åren kunnat välkomna ett flertal nya medarbetare och består idag av ett team av verkligt erfarna och skickliga jurister där var och en är specialiserad inom sitt rättsområde. Tillsammans är vi idag speciellt starka inom familjerätt med speciellt fokus på vårdnadstvister, arvsrätt med arvstvister i fokus, bostadsjuridik och inom process- och tvistelösning av vad slag det än månde vara. Med vår stora domstolsvana är vi helt enkelt en stark hand att hålla i när man tvistar.

Vår samlade erfarenhet är till din tjänst för att göra det lätt för dig att få rätt!