Om Familjehem 

 Att vara familjehem 

Att ta emot ett barn, ungdom eller vuxen som behöver trygghet och stöd, är inte ett lätt beslut. De barn man tar emot kan må väldigt psykiskt dåligt, vilket kan vara en stor utmaning samt kräver mycket tålamod och tid för att få barnet att känna sig tryggt.

Som familjehemsförälder bör man ha det lilla extra tålamodet och ett engagemang utöver det vanliga. I mångt och mycket så fungerar man som en vanlig förälder med läxläsning, stöd i kompisrelationer, fritidsaktiviteter, går på föräldramöten o.s.v. Man ansvarar för den dagliga omsorgen om barnet. En stor skillnad är oftast att man inte är ensam om föräldraskapet. Man samarbetar med de biologiska föräldrarna, ifall det är möjligt, våra konsulenter och socialtjänsten för att barnet ska få en bra och trygg uppväxt.

Ett familjehem kan se olika ut. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående.Hur vi utreder familjehem 

Vi inleder första kontakten genom ett telefonsamtal, där ni som familjehem har möjlighet att beskriva er livssituation och drivkraft att bli familjehem.

Nästa steg bokar bi in ett besök i ert hem för att dels se ert boende samt prata vidare kring hur det är att vara familjehem. Ni som familj får fylla i socialstyrelsens frågeformulär "Bra-fam".

Följande registerutdrag kommer att begäras från diverse myndigheter;

  • Misstanke- och belastningsregister från polisen.
  • Socialregister, inhämtas från familjens hemkommun.
  • Skuldfrihetsintyg ska be inhämtas från kronofogdemyndigheten.

Vi gör en djupintervju och när vi har genomfört intervjun analyserar vi den och återkopplar. Vi genomför alla våra intervjuer enligt Kälvestensmetoden. Det sista steget är att hitta en lämplig och matchad placering.

Vi kommer även att genomföra en referenskoll.Ersättning

Arvodet likställs med lön för familjehemmets insats och är beskattningsbart. Ersättningens storlek varierar och utgår från placeringens behov och insats. Omkostnadsersättning ska täcka utgifter för det placerade barnet. Det kan t.e.x vara pengar för mat, busskort, kläder, fritidsaktiviteter och annat. Denna del är ej skattepliktig.


Våra Tjänster

Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård över hela landet. Våra familjehem utreds enligt BRA -fams bedömningsinstrument samt Kälvestens utredningsmetod. Vi erbjuder jour och familjehem och kan ta emot ett eller flera barn med kort varsel. Vi har även möjlighet att ta emot hela familjer. Vi erbjuder även stödboenden där målet är att förbereda inför ett självständigt liv och en bättre framtid. Kontakta oss så berättar vi mer om de familjer som har ledig plats.


                                                     Om Oss  

Dean Omsorg - Med fokus på trygghet

Vi på Dean Omsorg strävar efter att möjliggöra en bättre framtid för barn och unga vi ansvarar över. Vår personal innehar relevant utbildning och besitter bred erfarenhet inom bland annat konsulentstödd verksamhet, sluten tvångsvård vid SIS, myndighetsutövning samt arbete vid HVB-verksamhet, både på operativ och strategisk nivå. Vi har god kunskap och erfarenhet av skyddsplaceringar samt hedersrelaterat våld, ensamkommande barn, ungdomar med diagnoser och missbruk. Safia Omsorg innehar IVO-tillstånd för aktuell verksamhet.

Onlinebokning

Boka plats i tid. Vi bekräftar din bokning via mejl.