Covid 19 – Coronavirus

05.04.2021

Covid 19

Coronavirusutbrottet 2019-2020 är en pågående pandemi orsakad av viruset severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), tidigare även kallat för 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Viruset orsakar sjukdomen covid-19, en typ av lunginflammation med symptom som snuva, andnöd, huvudvärk, hosta och feber. Utbrottet startade i den kinesiska staden Wuhan i provinsen Hubei och har sedan spridit sig. Källa:Wikipedia

Ny vägledning avseende smittfrihet från Folkhälsomyndigeten
Folkhälsomyndigheten
har den 19 maj 2020 publicerat ny vägledning för hur smittfrihet efter covid‐19 ska bedömas.
19, se även Socialstyrelsens vägledande dokument på här:
Eftersom vår verksamhet ingår i vård‐ och omsorgen tillämpar vi de kriterier som gäller för vård‐ och omsorgspersonal. Eftersom många av de personer som är beviljade personlig assistans dessutom identifieras som riskgrupp för särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid‐19 finns även skäl att ta hänsyn till den vägledning som gäller när man arbetar med särskilt känsliga individer. Vid sjukdomssymptom gäller fortfarande att man ska stanna hemma från arbetet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma från jobbet om man har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel‐ och ledvärk. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk.
Vid misstanke om att en anställd har eller har haft covid‐19 gäller att vård‐ och omsorgspersonal ska testas innan de kan återgå till arbete. Om du personligen misstänker att du har smittats med covid‐19 ska du börja med att kontakta 1177 för få reda på hur du får denna misstanke styrkt. Därefter är det den assistansberättigades hemkommuns medicinskt ansvarige som ansvarar för testning av vård- och omsorgspersonal. Kontakta din uppdragschef för hjälp med bokning av testning. Kom ihåg att om du lider av sjukdomssymptom som ändå skulle förhindra dig från att återgå till arbete (till exempel feber), så fyller covid‐19 testning ännu inget syfte. Vänta med att starta processen att bli testad tills det att du är tillräckligt frisk att du skulle kunna återgå till arbetet förutsatt att du testar negativt för covid‐19.
Vid konstaterad covid‐19 gäller, med hänvisning till den försiktighetsprincip som ska tillämpas när man arbetar med särskilt känsliga individer, att man ska varit feberfri i minst 2 dagar och stabil förbättring samt att det ska ha gått 14 dagar efter insjuknande. Man ska ha testats innan man kan återgå till arbete.
Vi på Jengla Omsorg AB kommer att utgå från försiktighetsprincipen eftersom många assistansberättigade tillhör riskgrupp för särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid‐19. Från fall till fall kan det dock finnas skäl att inte tillämpa denna, vilket skulle innebära att personal kan återgå till arbete efter två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Kontakta er uppdragschef om ni misstänker att det finns skäl att frångå försiktighetsprincipen på er arbetsplats.
Folkhälsomyndighetens originaltext kan hittas här

För mera om vilka som ingår i riskgrupp för särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid‐

Uppdaterad information från FK avseende Covid-19...

Uppdaterad information från FK avseende Covid-19...
Vi har tidigare hänvisat till Försäkringskassans webbartikel " Coronaviruset - det här gäller" för information om vilken rätt till stöd man har gentemot Försäkringskassan. Vi önskar nu uppmärksamma om att Försäkringskassans har uppdaterat den information som finns tillhanda på Försäkringskassans hemsida.
På följande länkar går det att läsa vad som gäller för kunder och anställda som blir berörda av sjukdom i dagsläget:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/faqcorona-anstalld-arbetssokande
Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.
Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.
Från och med den 7 april kommer det att finnas en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3-5 arbetsdagar.
Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag.
Det kommer alltså att vara varje anställds egna ansvar att ansöka om denna ersättning när detta blir möjligt. Arbetsgivare kommer att fortsätta att göra karensavdrag som vanligt.
Dean Care AB följer utveckling hos Försäkringskassan och kommer att sträva efter att informera våra kunder och anhöriga om vi upptäckter att Försäkringskassan ändrar sina instruktioner till allmänheten. Vi vill dock påminna om att vi alla har ett gemensamt ansvar att hålla oss uppdaterade om vilka rekommendation och regler som gäller i dagsläget!

Uppdatering av Försäkringskassans information avseende den pågående covid-19